Over mij

Who the fuck is Robert Kwakkelstein, over de oprichter van http://www.c4music.nl

Welkom! Mijn naam is Robert Kwakkelstein en ik woon in de stad van vrede en recht, Den Haag, Nederland.

Al meer dan dertig jaar ben ik bezig met het maken en studeren van muziek in alle denkbare vormen, maar met nadruk op het zingen en spelen van piano. Sinds de laatste tien jaren werk ik met grote regelmaat samen met ouderen in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de Haagse regio. Recent heb ik gewerkt als vaste begeleider/pianist van het Vuurtorenkoor in het Uiterjoon (Zorggroep Respect), Scheveningen.

In onze eigen geschiedenis is muziek gekoppeld aan persoonlijke herinneringen. Wanneer we deze muziek weer horen, worden herinneringen en de bijbehorende gevoelens opgeroepen. Het is dus mogelijk om via de muziek een stuk van de eigen levensgeschiedenis op te roepen. Bij dementerenden gaan door de dementie steeds meer delen van de levensgeschiedenis verloren, die verbaal niet meer toegankelijk zijn. Mede door middel van muziek kan de dementerende herinneringen opnieuw beleven en dat werkt versterkend voor de eigen identiteit. Muziek roept emoties op. Als Coach4Music maak ik gericht gebruik van de parameters in de muziek, om emoties op te roepen die op dat moment voor het algemene gevoel van welbehagen wenselijk zijn. Muziek is voor veel ouderen een laagdrempelige toegang tot deze emoties en een manier om deze te ervaren en te uiten.

Muziek verloopt als structuur in de tijd, waardoor zij onze concentratie kan vasthouden. Om van muziek te kunnen genieten heeft de mens niet meer nodig dan een functionerend gehoor. Naar muziek luisteren is plezierig en stelt geen eisen. Zelfs bij lichamelijk of psychisch zeer beperkte individuen kan muziek zo een ingang zijn. De Coach4Music past de werkwijze aan, aan de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers aan de muziek-activiteiten. Onze ervaring wordt in de hersenen vastgelegd als neurale verbinding. Terugkerende ervaringen zoals bijvoorbeeld zingen krijgen sterke neurale verbindingen welke minder gevoelig zijn voor degeneratie. Bij muzikale ervaringen zijn verschillende delen van het brein betrokken, meer dan bij taal. Hierdoor blijven de muzikale vaardigheden langer intact dan andere vaardigheden. Muziek kan dus tot ver in het proces van dementie gebruikt worden. Dit blijkt onder andere uit dementerenden die nog prima een lied kunnen zingen, terwijl een gesprek voeren niet meer mogelijk is.

Samen zingen roept een gevoel van verbondenheid op. Hierdoor kunnen ouderen ervaren dat ze deel van een groep zijn. Samenzang geeft de gelegenheid om non-verbaal contact te ervaren met andere mensen. Dat is een bijzondere ervaring voor mensen die verbaal slecht kunnen communiceren. Veel ouderen op een somatische afdeling in een verpleeghuis verblijven hier voor een langere tijd of kunnen zelfs helemaal niet meer naar huis. Ze ervaren dit als eindstation in een leven zonder toekomst. Eenzaamheid, angst en somberheid komen dan ook veel voor. Het samen zingen is een belangrijke manier van uiting geven aan gevoelens en het ervaren van contact, maar ook het luisteren van muziek kan het isolement verbreken. Muziek kan je raken en dit kan je samen delen. Zingen geeft energie en mensen die het doen leven lang(er) en gelukkig(er).

Pim en ik

Naast mijn bezigheden als koorbegeleider en pianist ben ik natuurlijk ook te boeken als pianist/zanger, solo of met een band, al naar de vraag daar is. Geschikt repertoire voor iedere gelegenheid. Zie de demo onder mijn pianoles video op deze website.

%d bloggers liken dit: